Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Iedere ondernemer die goederen of diensten levert aan andere ondernemers moet hiervoor een factuur sturen. Hieronder vallen ook verenigingen en stichtingen. Een factuur moet uiteraard correct zijn en aan een aantal vereisten voldoen.

Hieronder een overzicht van de basisgegevens.

Volledige naam leverancier en die van de afnemer.

Het gaat hierbij om de juridische naam. Een handelsnaam mag ook, als die in combinatie met adres en woonplaats geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.

Volledig adres van de leverancier en de afnemer.

Een postbus is niet voldoende, het gaat om het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.

BTW nummer leverancier

Kamer van Koophandelnummer leverancier

Datum uitreiking factuur

Een opvolgend factuurnummer

De aard van de geleverde dienst of goederen

De hoeveelheid of omvang van het geleverde

Datum waarop is geleverd, of de datum van een vooruitbetaling

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw

Vermeld aparte bedragen als er prestaties met verschillende btw tarieven worden geleverd. Indien van toepassing, ook eenheidsprijzen vermelden.

Het btw tarief dat je als leverancier in rekening brengt

Het btw bedrag

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer