Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Wat staat er in een kredietinformatierapport?

Een kredietinformatierapport van CollactiveBMK geeft direct inzicht in de kredietwaardigheid van je (potentiële) klant. Zo kan je direct, op basis van feitelijke informatie, een beslissing nemen of je zaken gaat doen.

Het is natuurlijk mooi als een nieuwe potentiële klant zich spontaan meldt. Om te bepalen of je zaken gaat doen met een voor jou onbekende partij, kan het verstandig zijn om vooraf informatie in te winnen. Je wilt natuurlijk geen zaken doen wanneer de risico’s te groot blijken te zijn.

 

Een kredietinformatierapport van CollactiveBMK geeft direct inzicht in de kredietwaardigheid van je (potentiële) klant. Zo kan je direct, op basis van feitelijke informatie, een beslissing nemen of je zaken gaat doen. Een kredietinformatierapport kan bijdragen aan het verlagen van de afschrijving op niet betalende debiteuren, doordat je snel en eenvoudig inzicht krijgt in de potentiële risico’s.

Inhoud van een kredietinformatierapport

Actuele bedrijfsgegevens, waaronder: naam, adres, contactgegevens, datum van oprichting en bedrijfsactiviteiten.

Beoordelingen van het maximale kredietlimiet en de kans op wanbetaling, die is samengesteld volgens onze geavanceerde rekenmodellen.

Meest recente gepubliceerde balans en winst- en verliesrekening opgenomen tot 5 jaar oud.

Analyse van het betaalgedrag van de onderneming, op basis van meerdere betalingservaringen

Directie, management en bestuurders van de onderneming die zijn (gevol)machtigd om een overeenkomst aan te gaan.

Meldingen in lokale, nationale en internationale media die relevant zijn voor de kredietwaardigheid van de onderneming.

Let op, een kredietinformatierapport is geen verzekering en geeft alleen een indicatie van de situatie van de onderneming op het moment dat het rapport is opgevraagd.

Voor welke bedrijven kan ik een kredietinformatierapport opvragen?

Voor elk bedrijf kan een KvK-inschrijving heeft, kan een kredietinformatierapport opgevraagd worden. Bij online rapporten moetje rekening houden met het geit dat alleen van bedrijven die een deponeringsplicht hebben bij de KvK, de jaarcijfers getoond kunnen worden.

 

De volgende rechtsvormen zijn verplicht om een jaarrekening bij de KvK te deponeren:

  • BV’s.
  • NV’s.
  • Coöperaties.
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen.
  • Vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.
  • Vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten; LET OP: algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde gegevens op een internetsite publiceren. Meer informatie bij de Belastingdienst. Deze publicatieplicht staat los van de deponeringsplicht.
  • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.
  • Ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels én een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland; daarnaast een uittreksel uit het buitenlandse register (ook jaarlijks).
  • Organisaties in enkele specifieke branches waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

 

Overige organisaties, zoals eenmanszaken, hoeven geen jaarrekening te deponeren. Ook in een aantal andere gevallen hoeft er geen jaarrekening gedeponeerd te worden. Vaak moet er dan wel een instemmings- of accountantsverklaring gedeponeerd worden.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer