Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Wat is het effect van het inschakelen van een incassobureau?

Het inschakelen van een incassobureau heeft in veel gevallen wel het gewenste resultaat, maar waarom? In de praktijk zien we vaak dat vreemde ogen dwingen en dat de naam ‘incasso’ en bijkomende kosten een schrikeffect geven.

Klanten verwachten vaak dat je direct beschikbaar bent of direct levert als ze iets nodig hebben, maar wanneer de factuur op de mat valt is dit niet altijd wederzijds. Facturen blijven te lang openstaan en soms geven de genomen stappen in het debiteurenbeheer niet het gewenste effect. Een incassobureau inschakelen is dan vaak de enige stap die nog rest, want vaak wel tot het gewenste resultaat leidt.

 

Een incassobureau inschakelen, vreemde ogen dwingen

Het inschakelen van een incassobureau heeft in veel gevallen wel het gewenste resultaat, maar waarom? In de praktijk zien we vaak dat vreemde ogen dwingen en dat de naam ‘incasso’ en bijkomende kosten een schrikeffect geven. Dit zorgt er vaak voor dat een openstaande factuur, die eerst onderop de stapel lag, als eerste betaald wordt.

 

Hoe werkt het incassotraject van CollactiveBMK?

Wanneer je CollactiveBMK de opdracht geeft om de openstaande factuur in behandeling te nemen, maken wij dit binnen 24 uur kenbaar aan de debiteur. Wij gaan dan namens jou de debiteur benaderen om de openstaande schuld alsnog te voldoen. De debiteur is op dat moment, naar de hoofdsom, wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

 

Nadat wij de vordering in behandeling hebben genomen, start het minnelijke incassotraject. Ons streven hierbij is om de relatie met jouw klant goed te houden en de vordering buiten de rechtbank te incasseren.

Een schriftelijke sommatie tot betalen

De eerste stap is het versturen van een schriftelijke sommatie tot betalen. Vanaf dat moment is de debiteur ook incassokosten en rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Wij streven er naar om al het openstaande geld te incasseren, ook de incassokosten en de rente worden verhaald op de debiteur. De debiteur moet begrijpen dat het niet tijdig betalen van jouw factuur niet zonder gevolgen kan blijven.

Druk hoog houden

Wanneer de debiteur niet reageert op onze sommatie, houdt de vaste dossierbehandelaar met een flinke portie creativiteit en door het hanteren van een korte betalingstermijn de druk hoog op de debiteur.

Incasseren van jouw factuur

Een formele ingebrekestelling, telefonische incasso en waar nodig het treffen van een betalingsregeling met de debiteur maken deel uit van het minnelijke incassotraject. Wij incasseren jouw factuur, alsof het onze eigen factuur is.

Maatwerk voor elke incasso

Als je de incasso opdracht voor 18.00 uur bij ons indient, versturen wij de sommatie binnen 24 uur naar jouw klant. Wij werken niet met een automatisch gegenereerd incassotraject, maar bieden incasso oplossingen op maat. Elk geval is uniek en iedere debiteur reageert anders op een betalingsverzoek. Het te volgen traject wordt door jouw vaste dossierbehandelaar specifiek afgestemd op de vordering én de debiteur.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer