Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Wat is een sommatie schrijven?

Wanneer CollactiveBMK een vordering ter incasso neemt is de eerste stap om de debiteur kenbaar te maken dat de vordering aan CollactiveBMK is overgedragen. Dit doen wij door middel van het sturen van een sommatie schrijven. Als een vordering aan ons overgedragen wordt, sturen wij uiterlijk binnen 24 uur een sommatie schrijven naar jouw debiteur.

Wat staat er in een sommatie schrijven?

In een sommatie schrijven staan de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens van de opdrachtgever
  • Het dossiernummer
  • Kenmerk van de factuur van onze opdrachtgever
  • Hoofdsom (het verschuldigde bedrag van de originele factuur)
  • De wettelijk verschuldigde rente
  • Incassokosten
  • Het totaal te vorderen bedrag
  • De betalingstermijn (standaard 8 dagen) en het rekeningnummer
  • Inloggegevens voor de debiteur voor betaling van het verschuldigde bedrag via iDeal.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer