Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Wat is een faillissementsprocedure?

Wanneer de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen tijdens het minnelijke incassotraject, is het mogelijk om een faillissementsprocedure op te starten. Dit is een korte procedure, met vaak maar één mogelijkheid voor de debiteur, namelijk betalen

Een faillissementsprocedure is kort en effectief

Wanneer de debiteur geen verweer voert tegen de vordering en je op korte termijn druk wilt uitoefenen op de debiteur, kun je ervoor kiezen om een faillissementsprocedure op te starten. Een faillissementsprocedure is een relatief goedkope, korte procedure en een zeer effectief drukmiddel. Voor een debiteur is er namelijk maar vaak één manier om een faillissement te voorkomen, en dat is betalen.

 

Tijdens een  faillissementsprocedure doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak over de geldigheid van je vordering. Je ontvangt dan ook geen executoriale titel. Als je uiteindelijk beslag wil laten leggen op het vermogen van de debiteur, is een dagvaardingsprocedure een betere optie.

 

Faillissementsprocedure, samen met een andere schuldeiser

Als een partij niet overgaat tot betalen, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en er meerdere schuldeisers zijn, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden zijn met betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Hiervoor moet je wel bekend zijn met minimaal nog één andere schuldeiser.

 

Om het faillissement aan te vragen moet een advocaat een faillissementsverzoek naar de rechtbank te sturen. De rechtbank bepaalt dan een datum voor de mondelings behandeling van het faillissementsverzoek. Het is de bedoeling dat de partij waarvan het faillissement is aangevraagd en de advocaat van de partij die het faillissement aanvraagt, op die datum voor de rechtbank verschijnen. Als de partij waarvan het faillissement wordt aangevraagd, op de zitting niet kan aantonen dat hij niet in de toestand verkeert van te hebben opgehouden met betalen, wordt het faillissement uitgesproken. De rechtbank stelt een curator aan en alle schuldeisers moeten hun openstaande vordering(en) bij de curator indienen.

 

De curator gaat vervolgens bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waar nog financiële middelen van gemaakt kunnen worden. Aan het einde van het faillissement, dat overigens jaren kan duren, worden alle schuldeisers bericht of er een bedrag uitgekeerd wordt.

 

Met welke kosten moet je rekening houden als je een faillissementsprocedure wilt starten?

Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van een advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is het van belang om je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijk persoon, of namens een niet-natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een BV.

 

Als de debiteur naar aanleiding van het faillissementsverzoek een betalingsregeling wenst te treffen, probeert de advocaat de kosten van het faillissementsverzoek mee te nemen in deze regeling. Als de debiteur naar aanleiding van het verzoek failliet verklaard wordt, dan mogen de gemaakte kosten als preferente vordering bij de curator ingediend worden. Dat betekent dat deze vordering met voorrang uitgekeerd wordt, als hier financiële middelen voor zijn.

 

Als je via CollactiveBMK het faillissement van je debiteur wnest aan te laten vragen, dan brengen wij hier een voorschot van €1495,00 in rekening.

 

Meer lezen zoals 'Wat is een faillissementsprocedure?'

Als een debiteur tijdens het minnelijke incassotraject niet vrijwillig overgaat tot betalen, is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure op te starten onder begeleiding van onze juisten.

Lees verder

Om beslag te kunnen leggen heb je een vonnis van een rechter nodig. Enkel een deurwaarder kan beslag leggen, beslag leggen met een vonnis wordt ook wel executoriaal beslag genoemd.

Lees verder

Als aanmanen niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, kan er in goed onderling overleg een gerechtelijk incassotraject opgestart worden. Indien het onverhoopt niet lukt om een vordering buitengerechtelijk te incasseren, gaan wij over tot het nemen van gerechtelijke maatregelen.

Lees verder

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met Leon Koppen (Directeur )

Annuleer