Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Kan ik een betalingsregeling treffen?

In principe hoort het treffen van een betalingsregeling altijd tot de mogelijkheden. Het is vaak voor alle partijen beter om geen extra (gerechtelijke) kosten te moeten maken.

Als je een vordering met een betalingsregeling aan ons wilt voldoen, mail of bel ons dan met jouw verzoek, onder vermelding van jouw dossiernummer, met een concreet voorstel. Met een concreet voorstel bedoelen we het aantal door jou gewenste termijnen of termijnbedrag, of je bijvoorbeeld per week, 2 weken of per maand (of een andere betalingsinterval) wilt betalen en wanneer een eerste termijnbedrag door ons zal worden ontvangen. Nadat wij jouw voorstel hebben ontvangen en bekeken, zullen wij je berichten of de betalingsregeling akkoord is.

 

Mochten wij jouw betalingsvoorstel niet toereikend vinden, bijvoorbeeld in verband met de hoogte en/of ouderdom van de facturen, zullen wij je wellicht om aanvullende informatie vragen om het verzoek te onderbouwen. Je kunt je verzoek tot een betalingsregeling ook indienen via jouw persoonlijke online omgeving. Gebruik hiervoor de gegevens die in de brief staan die je van ons ontvangen hebt.

 

Als een betalingsregeling met jou getroffen is, verwachten wij dat de termijnbetaling tijdig op onze rekening bijgeschreven wordt. Mocht dit gedurende de loop van de betalingsregeling op enig moment niet tijdig of niet volledig lukken, naam dan vóór het verstrijken van de betalingsregeling contact met ons op om eventueel nieuwe afspraken te maken. Bijvoorbeeld om een paar dagen uitstel te verzoeken en indien mogelijk ook te verkrijgen.

Meer lezen zoals 'Kan ik een betalingsregeling treffen?'

Ben je gesommeerd om een vordering te betalen, maar zijn je financiële middelen of is je financiële situatie op dit moment niet toereikend om de vordering te betalen, hetzij in termijnen of ineens? Neem dan contact met ons op.

Lees verder

De debiteur kan dan bij CollactiveBMK het verzoek indienen om een betaling in termijnen te doen. Aan deze betalingsregeling, zijn, buiten de al gevorderde rente in incassokosten, geen extra kosten verbonden.

Lees verder

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer