Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Ik kan de vordering niet betalen. Wat moet ik nu doen?

Ben je gesommeerd om een vordering te betalen, maar zijn je financiële middelen of is je financiële situatie op dit moment niet toereikend om de vordering te betalen, hetzij in termijnen of ineens? Neem dan contact met ons op.

Neem altijd contact met ons op

Als je financiële situatie niet toereikend is om de vordering waarvoor je bent gesommeerd (ineens) te betalen, adviseren wij om dit altijd kenbaar te maken aan onze dossierbehandelaars. Zij kunnen met joe overleggen of een, voorlopige of minimale, betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort. Hou altijd in gedachte dat niet communiceren over jouw betalingsonmacht, of een andere reden waarom je de vordering niet betaalt, betekent dat wij geen rekening kunnen houden met jouw persoonlijke situatie.

 

Hoe eerder je contact met ons opneemt, hoe makkelijker het is om afspraken te maken. Als jouw financiële situatie dermate is dat je geen overzicht meer hebt en er zelf niet uitkomt, adviseren we je om een schuldhulpverlende instantie te benaderen. Zij kunnen je eventueel verder adviseren en helpen. Je kunt je bijvoorbeeld wenden tot de gemeente waar je woont. Je blijft in principe wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Een traject via een schuldhulpverlende instantie betekent dus niet dat je niet (meer) met ons hoeft te communiceren.

Meer lezen zoals 'Ik kan de vordering niet betalen. Wat moet ik nu doen?'

In principe hoort het treffen van een betalingsregeling altijd tot de mogelijkheden. Het is vaak voor alle partijen beter om geen extra (gerechtelijke) kosten te moeten maken.

Lees verder

De debiteur kan dan bij CollactiveBMK het verzoek indienen om een betaling in termijnen te doen. Aan deze betalingsregeling, zijn, buiten de al gevorderde rente in incassokosten, geen extra kosten verbonden.

Lees verder

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer