Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Internationale incasso

Ondernemen stopt niet bij de Nederlandse grens. Door de toenemende internationalisering van onze samenleving is een steeds groter wordend aantal Nederlandse bedrijven actief in het buitenland. Andersom weten veel buitenlandse bedrijven en consumenten de weg naar ons land te vinden. Met deze toenemende internationalisering neemt ook de kans op buitenlandse debiteuren die niet aan hun verplichtingen voldoen helaas toe. Internationale incasso oplossingen van CollactiveBMK kunnen hierbij hulp bieden.

Buitenlandse debiteuren, internationale incasso oplossingen

Heb je last van buitenlandse debiteuren die hun vorderingen niet voldoen? Dat is voor CollactiveBMK geen enkel probleem. Wij hebben incassospecialisten met kennis van de taal, de cultuur en de wettelijke richtlijnen van de landen om ons heen. Dankzij een groot, uitgebreid netwerk van incassopartners kent CollactiveBMK de weg in het buitenland. Onze partners spreken de taal van de debiteur, kennis de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan aan de slag, tegen vooraf afgesproken tarieven. Wij voeren de regie, bewaken de voortgang van het traject en zijn jouw aanspreekpunt voor wat betreft deze buitenlandse vorderingen.

Internationale incasso oplossingen

Welke acties onderneem je als jouw Belgische debiteuren niet of veel te laat betalen? Na Duitsland is België de belangrijkste handelspartner van Nederland. De tweetaligheid bij onze zuiderburen heeft ook consequenties voor de incassoprocedure. Lees meer over onze incasso oplossingen voor België.

Welke acties onderneem je als Duitse debiteuren in gebreke blijven? Bedenk dat er tussen de Duitse en de Nederlandse wetgeving een elementair verschil in juridische incassoprocedures bestaat. De Nederlandse wet focust zich op bescherming van crediteuren. In het Duitse rechtsstelsel ligt de prioriteit bij de bescherming van debiteuren. Lees meer over onze incasso oplossingen voor Duitsland.

Hoe ga je te werk als Engelse debiteuren facturen niet of veel te laat betalen? Wees op de eerste plaats alert en neem geen afwachtende houding aan. Het overgrote deel van het Engelse midden- en kleinbedrijf ondervindt hinder van wanbetalers. Bovendien kent het Engelse rechtsstelsel geen crediteurenbescherming zoals in Nederland. Lees meer over onze incasso oplossingen voor Engeland.

Welke acties moet je ondernemen Franse debiteuren weigeren om te betalen? Wees op je hoede want Franse ondernemers hebben een slechte reputatie in het nakomen van betalingsafspraken. Wanbetalingen en achterstallige betalingen hebben een grote invloed op het grote aantal faillissementen. Lees meer over onze incasso oplossingen voor Frankrijk.

Welke acties moet je ondernemen als Italiaanse debiteuren hun financiële verplichtingen niet nakomen? Allereerst is het zaak om er bovenop te zitten. De belangrijkste reden daarvoor schuilt in een cultureel verschil tussen Nederland en Italië. Italiaanse debiteuren hebben de naam echte wanbetalers te zijn. De betalingsmoraal in Nederland is in vergelijking met Italië veel beter. Lees meer over onze incasso oplossingen voor Italië.

Welke acties onderneemt je als Spaanse debiteuren weigeren om te betalen? Wees op je hoede, want door de economische misère in dit Zuid-Europese land is het aantal wanbetalers flink gestegen. Zeker als het om de internationale handel gaat. Tussen de Spaanse en de Nederlandse wetgeving bestaat een cruciaal verschil in juridische incassoprocedures. Lees meer over onze incasso oplossingen voor Spanje.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer