Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Incasso Frankrijk

Welke acties moet je ondernemen Franse debiteuren weigeren om te betalen? Wees op je hoede want Franse ondernemers hebben een slechte reputatie in het nakomen van betalingsafspraken. Wanbetalingen en achterstallige betalingen hebben een grote invloed op het grote aantal faillissementen. De Franse regering haakt hierop in met kortere betalingstermijnen en een hogere vertragingsrente. Laat je niet ontmoedigen, houd de touwtjes strak in handen en doe je voordeel met onze tips over hoe incasso in Frankrijk werkt.

Stappenplan Incasso Frankrijk

Verstuur een aanmaning

Als de overeengekomen betalingstermijn is verstreken, dien je bij Franse debiteuren direct in actie te komen. Verstuur één of twee aanmaningen waarin je duidelijk aangeeft wat de exacte hoogte van de vordering is, hoe hoog de wettelijke rente is en welke uiterste betaaldatum je hanteert. Blijft de Franse debiteur in gebreke, overweeg dan meteen een vervolgstap. Het is essentieel dat je druk op de ketel houdt. De praktijk in Frankrijk wijst uit dat hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe groter de kans is dat je achter het net vist.

Draag de openstaande vordering over

Blijft de Franse debiteur in gebreke, nadat je een aanmaning verstuurd hebt? Draag de openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van CollactiveBMK. Onze incassopartners in Frankrijk spreken de taal van de debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor je aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. CollactiveBMK voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor jouw incasso in Frankrijk. Reageert de debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.

Schakel een advocaat in

Franse Incassobureaus en deurwaarderskantoren beschikken slechts over beperkte bevoegdheden. Vanzelfsprekend zijn debiteuren daar ook van op de hoogte. De kans op succes wordt groter als je CollactiveBMK in de arm neemt om een Franse advocaat in te schakelen. Een advocaat heeft meer autoriteit en een brief of sommatie van hem boezemt meer ontzag in. De procedure loopt wel extra vertraging op, omdat een advocaat zich ook moet verdiepen in het dossier. Een advocaat is bovendien bevoegd om een zogenoemde concept dagvaarding te versturen. De debiteur weet ook dat reageren op een sommatie van een advocaat zijn laatste kans is om onnodige, gerechtelijke kosten te voorkomen.

Start een gerechtelijke procedure

Heeft de buitengerechtelijk fase niks opgeleverd, dan is het de hoogste tijd voor de gerechtelijke fase. In Frankrijk kan alleen een advocaat deze fase doorlopen. Als eiser heb je de keuze uit verschillende gerechtelijke trajecten. In samenspraak met onze Franse advocaat adviseert CollactiveBMK je graag welk traject de grootste kans van slagen heeft. Vooruitlopend hierop schetsen we alvast de 3 mogelijke stappen.

Betalingsbevelprocedure: een snelle, relatief goedkope procedure die soelaas biedt als de debiteur de vordering niet betwist

Kort geding aanspannen om spoedvonnis te verkrijgen: meest geijkte procedure als de debiteur de vordering wel of niet betwist

Bodemprocedure: langdurende procedure die je kunt volgen als het complexe dossier betwist wordt.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met Leon Koppen (Directeur )

Annuleer