Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Incasso Engeland

Hoe ga je te werk als Engelse debiteuren facturen niet of veel te laat betalen? Wees op de eerste plaats alert en neem geen afwachtende houding aan. Het overgrote deel van het Engelse midden- en kleinbedrijf ondervindt hinder van wanbetalers. Bovendien kent het Engelse rechtsstelsel geen crediteurenbescherming zoals in Nederland. De wet staat hierbij voor gelijke monniken, gelijke kappen. Laat je niet uit het veld slaan, ga proactief te werk en pluk de vruchten van onze tips over hoe incasso in Engeland werkt.

Stappenplan Incasso Engeland

Verstuur een aanmaning

Als de afgesproken betalingstermijn ruimschoots overschreden is, is het raadzaam om bij Engelse debiteuren direct actie te ondernemen. Start met het versturen van een aanmaning. Om jezelf goed in te dekken, moet je 3 zaken duidelijk op papier zetten: de specificatie van de vordering, het inschakelen van een incassobureau als uw debiteur niet op tijd betaalt en de vermelding dat hij of opdraait voor de extra kosten.

Draag de openstaande vordering over

Blijft de Engelse debiteur in gebreke, nadat je een aanmaning hebt verstuurd? Draag de openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van CollactiveBMK. Onze incassopartners in Engeland spreken de taal van de debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor je aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. CollactiveBMK voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor jouw incasso in Engeland.

Start een buitengerechtelijke procedure

Blijft deze buitengerechtelijke aanpak zonder resultaat? Ga dan over tot een juridische procedure. Buitengerechtelijke kosten kan je tot een maximum van 100 pond op de debiteur verhalen. In Engeland kan je daarbij 3 wegen bewandelen.

  • Europese betalingsbevelprocedure: een snelle, relatief goedkope procedure die uitkomst biedt als de debiteur de vordering niet aanvecht. Deze aanpak is meestal kostendekkend en levert je een betalingsbevel op.
  • Small claims track: procedure voor vorderingen tot 10.000 pond. Onaantrekkelijk bij kleine vorderingen, omdat je slechts een deel van proceskosten kunt verhalen op de wederpartij.
  • Bodemprocedure: noodzakelijke procedure als de vordering boven de 5000 pond betwist wordt in de betalingsbevelprocedure. Je dient je vordering te onderbouwen en te motiveren met voldoende bewijs. Deze procedure kan tijdrovend zijn bij verweer.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met

Annuleer