Nieuwsberichten | Lees ons actuele nieuws hier

Menu

Incasso Duitsland

Welke acties onderneem je als Duitse debiteuren in gebreke blijven? Bedenk dat er tussen de Duitse en de Nederlandse wetgeving een elementair verschil in juridische incassoprocedures bestaat. De Nederlandse wet focust zich op bescherming van crediteuren. In het Duitse rechtsstelsel ligt de prioriteit bij de bescherming van debiteuren. Door dit essentiële verschil is het zaak om er bij Duitse debiteuren bovenop te zitten. Graag geven we stapsgewijs tekst en uitleg over hoe incasso in Duitsland werkt.

Stappenplan Incasso Duitsland

Verstuur een aanmaning

Betaalt de Duitse klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn? Begin dan met het opstellen en versturen van een aanmaning. Het is van essentieel belang dat je de betalingstermijn vermeldt in de aanmaning. Doe je dat niet, dan betaalt een Duitse debiteur meestal ook niet. Zet ook duidelijk uiteen waarvoor de vordering staat. En vergeet niet om te vermelden dat de Duitse debiteur de extra kosten moet betalen als je de vordering uit handen geeft. Het spreekt voor zich dat CollactiveBMK de zorg voor incasso in Duitsland graag uit handen neemt.

Draag de openstaande vordering over

Blijft de Duitse debiteur in gebreke, nadat je de aanmaning verstuurd hebt? Draag de openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van CollactiveBMK. Onze incassopartners in Duitsland spreken de taal van de debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor je aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. CollactiveBMK voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor jouw incasso in Duitsland. Reageert de debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.

Start een Mahnprocedure

Met een snelle, eenvoudige Mahnprocedure kun je procederen tegen Duitse debiteuren die na het buitengerechtelijke traject nog steeds niet overgaan tot betaling. Met deze procedure kom je na plusminus 2 maanden in het bezit van een zogenoemde executoriale titel. In Duitsland is die verplicht als een deurwaarder beslag gaat leggen of uiteindelijk een openbare verkoop start. Biedt de Duitse debiteur verhaal, dan kan je de kosten hiervan op hem verhalen. Betaalt hij het vonnis niet vrijwillig? Dan worden automatisch executiemaatregelen genomen. Voert de debiteur verweer in het Mahnverfahren? In dat geval is een gewone bodemprocedure een logische vervolgstap.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Plan een videogesprek in met Leon Koppen (Directeur )

Annuleer